Jednotlivci

Stúpajte k zmene vo vašom osobnom či profesionálnom živote, objavte váš talent a vaše silné stránky, získajte prácu snov. Spolu zadefinujme vaše hodnoty a vnútornú motiváciu, ktorá vám v tom pomôže.

Pomôžem vám:

  • nájsť prácu po ktorej túžite,
  • podporiť vás v rozhodnutí zmeniť prácu, ktorá vás už nenapĺňa,
  • ošetriť jej prípadné riziká,
  • vytvoriť životopis, motivačný list, profil na LinkedIn-e, aby zaujal,
  • pripraviť sa na pracovný pohovor,
  • (vy)budovať vašu sebaistotu,
  • robiť závažné rozhodnutia a zvládať dilemy,
  • prekonať strach z možného neúspechu,
  • zdolať prekážky,
  • zosúladiť pracovný a súkromný život.

Výsledkom našej spolupráce bude stratégia a konkrétne kroky, ako si nájsť ideálnu prácu, v ktorej budete úspešný a ktorá vám bude prinášať radosť.


Systém mojej práce:

1. Úvodná BEZPLATNÁ konzultácia za účelom zistiť potreby klienta a možnosti ich riešenia.

2. Zistenie talentu, potenciálu, silných a slabých stránok klienta pomocou rozvojového nástroja Talent Dynamics.

3. Identifikácia potrieb klienta spoločne s klientom a zostavenie odporúčaní.

4. Realizácia konzultačných a koučingových stretnutí - ich počet a dĺžka trvania závisia od potrieb klienta.

5. Vyhodnotenie dosiahnutých úspechov (cieľov).

Prečítajte si viac o rozvojovom nástroji Talent Dynamics a o koučingu, ktoré používam pri spolupráci s klientom.           V prípade, že máte záujem zistiť viac, kontaktujte ma.

ODHAĽTE SVOJ TALENT

v čom ste prirodzene dobrý, čo vám ide ľahko a hravo


ZÍSKAJTE JASNÚ PREDSTAVU

čo skutočne najviac chcete v súvislosti s vašou kariérou


VYTVORTE A ZREALIZUJTE PLÁN

ako sa dostať z bodu, kde ste teraz, do bodu, kde chcete byť