Talent Dynamics

Koncept Talent Dynamics, ktorý je vyvinutý Rogerom J. Hamiltonom sa zameriava na odhaľovanie vrodeného talentu jednotlivca, vďaka ktorému je schopný dosahovať veľmi dobré výkony prirodzene a ľahko. Je založený na tom, že ak každý porozumie svojim silným a slabým stránkam, bude schopný vybudovať udržateľný úspech.

Ak ste v svojom prúde, idete cestou najmenšieho odporu. Vtedy vaša produktivita rastie, výsledky sa dramaticky zlepšujú, cítite sa inšpirovaný a plný energie. Ak v prúde nie ste, cítite sa unavený a vyčerpaný, nenapredujete, zažívate zvýšený stres a stratu dôvery.