Rodinné firmy a podnikatelia

Stúpajte k zmene vo vašom začínajúcom podnikaní, alebo ako majiteľ zabehnutej firmy. Pomôžem vám odkryť a porozumieť, aké stratégie sú pre vás funkčné, aby ste dosiahli a udržali úspech v podnikaní.

Pomôžem vám:

  • objaviť vlastnú stratégiu podnikania, s ktorou dosiahnete úspech,
  • rozšíriť vaše podnikateľské aktivity,
  • zvýšiť váš podiel na trhu,
  • urobiť dôležité podnikateľské rozhodnutie,
  • vyriešiť kritickú situáciu,
  • realizovať potrebné zmeny vo vašej firme,
  • zlepšiť komunikáciu, motiváciu a dôveru v rodinnom tíme.

Výsledkom našej spolupráce bude objavenie vhodnej stratégie riadenia vašej firmy či podnikania, naplánovanie jednotlivých krokov, na ktoré by ste sa mali zamerať, alebo nájdenie nových riešení, na ktoré ste doterajšou optikou vnímania vlastného biznisu neprišli.


Systém mojej práce:

1. Úvodná BEZPLATNÁ konzultácia za účelom zistiť potreby klienta a možnosti ich riešenia.

2. Odhalenie stratégie, ktorú je potrebné nasledovať, aby sa rozvinul prirodzený podnikateľský talent a dosiahol úspech v podnikaní (pomocou rozvojového nástroja Wealth Dynamics).

3. Identifikácia klientových cieľov spoločne s klientom.

4. Zostavenie odporúčaní a realizácia na mieru pripraveného programu (konzultácie, koučing a workshopy) - ich počet a dĺžka trvania závisia od potrieb klienta.

5. Vyhodnotenie dosiahnutých cieľov.

Prečítajte si viac o rozvojovom nástroji Wealth Dynamics a o koučingu, ktoré používam pri spolupráci s klientom.          V prípade, že máte záujem zistiť viac, kontaktujte ma.

OBJAVTE STRATÉGIU

jedinečnú pre vaše podnikanie

VYTVORTE VZŤAHY

ktoré ovplyvnia váš úspech

PREVEZMITE ZODPOVEDNOSŤ

a sledujte rozvoj firmy