Veronika Šoltésová

CFO / mediworx software solutions, a.s.

"So Zuzanou sme začali spolupracovať v roku 2015, keď som sa intenzívnejšie začala zaoberať konkrétnymi kompetenciami, postavením a víziou HR v našej spoločnosti. Nakoľko všetky HR aktivity u nás zastrešuje jeden generalista bez podpory interného HR manažéra a zároveň HR spadá pod komplexnejšiu agendu finančného oddelenia, cítila som potrebu rozvíjať pozíciu generalistu a celkovo HR ako takého, ale aj zabezpečiť osobný rozvoj a rast konkrétnej kolegyne, ktorá pozíciu zastrešuje.

Zuzane som predstavila problémy a oblasti, s ktorými sme sa v danom momente borili, a zároveň sme si spoločne odsúhlasili cieľový stav na najbližšie obdobie. Počas konzultačných a koučingových hodín mali dámy moju plnú dôveru a zároveň voľnú ruku voliť si témy, ktoré ich aktuálne zamestnávali. V našej spolupráci sme našli istotu v prepojení teoretických znalostí, vývoja súčasných trendov a najmä skúseností odžitých v rovnakom sektore, v akom pôsobí aj naša spoločnosť. A to všetko zaobalené spoľahlivým a veľmi príjemným ľudským prístupom."