Test Talent/Wealth Dynamics

Koncept Talent Dynamics, ktorý je vyvinutý Rogerom J. Hamiltonom sa zameriava na odhaľovanie vrodeného talentu jednotlivca, vďaka ktorému je schopný dosahovať veľmi dobré výkony prirodzene a ľahko. Je založený na tom, že ak každý porozumie svojim silným a slabým stránkam, bude schopný vybudovať udržateľný úspech.

Ak ste v svojom prúde, idete cestou najmenšieho odporu. Vtedy vaša produktivita rastie, výsledky sa dramaticky zlepšujú, cítite sa inšpirovaný a plný energie. Ak v prúde nie ste, cítite sa unavený a vyčerpaný, nenapredujete, zažívate zvýšený stres a stratu dôvery.

Koncept Wealth Dynamics je popredným svetovým profilovacím nástrojom, ktorý je prispôsobený podnikateľom.

Wealth Dynamics profil vám presne ukáže, akú konkrétnu stratégiu a prístup potrebujete nasledovať, aby ste rozvinuli svoj prirodzený podnikateľský talent, boli úspešný a vedeli si tento úspech udržať.

V rýchlo sa meniacich časoch je Wealth Dynamics jediným testom osobnosti, ktorý vám ukáže, ako vaše silné stránky súvisia s časovým cyklom vývoja (života) vašej firmy.