Tatiana Jurasova

Ticketportal SK, s.r.o.

"V roku 2014 som riešila krízový manažment medzinárodnej spoločnosti, v ktorej som bola spolumajiteľom a potrebovala som sa na problémy pozrieť s nadhľadom a rozvahou. Pani Zuzana mi pomohla vidieť veci z iného uhla, čo ma nasmerovalo urobiť kroky, ktoré sa nakoniec ukázali ako jediné správne. Pomohla mi nájsť nové smerovanie v rozhodovaní a v riadení spoločnosti a tým sa mi podarilo v danom období maximalizovať činnosti a aktivity a tým stabilizovať situáciu v rámci vedenia spoločnosti, čo sa veľmi pozitívne odrazilo na hospodárskom výsledku nasledovnom období.
Ako správny kouč pomohla nájsť riešenie, o ktorom som v podvedomí vedela, že je správne, ale obávala som sa ho realizovať. Až sedenie a analyzovanie situácie s pani Zuzanou ma naorientovalo novým smerom a dalo odvahu nebáť sa realizovať zmeny. Odporúčam každému, kto má pocit, že nevie nájsť riešenie a potrebuje zmeniť smer."