Program Dynamika talentu, koncept vyvinutý Rogerom J. Hamiltonom, je zameraný na firemný rozvoj, akceleráciu rastu a efektívnejšiu spoluprácu v organizácii pri čo najlepšom využití talentu jednotlivých manažérov a zamestnancov. Integruje osobnostnú profilovú typológiu s princípmi tímovej dynamiky a efektívneho podnikania. Vrcholových manažérov učí podnikateľsky myslieť a konať pri každodenných manažérskych rozhodnutiach.

Talent Dynamics je o budovaní udržateľného úspechu na našich silných stránkach, na našom prirodzenom talente. Koncept sa zameriava na odhaľovanie vrodeného talentu jednotlivca, vďaka ktorému je schopný dosahovať veľmi dobré výkony prirodzene a ľahko. Je založený na tom, že ak každý porozumie silným a slabým stránkam seba i ostatných, začne lepšie vidieť hodnotu, ktorú prináša do tímu, v tíme začne vznikať priestor na väčšiu úroveň dôvery a spolupráce.  Výsledkom je významné zvýšenie výkonnosti tímu a spokojnosti jednotlivých členov.