Lucia Štellerová

Business Director / STELL+ERP, sr.o.

Zuzana nám pomocou konceptu Talent Dynamics pomohla odhaliť talenty a silné stránky každého člena tímu. Následne pre nás urobila teamový profil a analýzu, vďaka ktorej sme pochopili akú hodnotu každý z nás prináša do tímu a tiež aký spôsob komunikácie preferuje. Toto poznanie nám veľmi pomohlo pri zefektívnení našej tímovej spolupráce.

Zuzanin prístup je veľmi profesionálny, no zároveň velmi príjemný a priateľský, takže sme sa všetci cítili uvoľnene a prirodzene. Bol to skvelý zážitok a zároveň aj veľmi prínosný workshop pre celý team.

Pre mňa osobne Zuzana vytvorila špeciálny koučingový program, ktorý mi veľmi pomohol v sebarozvoji. Bola som príjemne prekvapená, ako ľahko som sa dopracovala k riešeniam, ktoré ma posunuli dopredu.

Veľmi rada odporúčam spoluprácu s ňou, či sa jedná o business alebo teamovú problematiku. Jej prístup a dlhoročná prax v oblasti poradenstva, koučingu a businessu jej dávajú úžasné možnosti, aby vedela pomôcť tým, ktorí chcú na sebe pracovať.