Koučing pre tímy

Pri koučovaní používam prístup zameraný na riešenie (Solution Focused Coaching). Tento prístup využíva najnovšie poznatky o fungovaní ľudského mozgu, uvoľňuje potenciál človeka, pôsobí transformačne na psychiku ľudí a tímov.

Zameriava sa na hľadanie riešenia namiesto hľadania problému, stavia viac na silných stránkach ako na tých slabých, preferuje hľadanie východiska (cesty) pred rozmýšľaním o prekážkach.

Postup pri tímovom koučingu:

1. Dohodnutie cieľa spolupráce. Ten určí buď líder vopred, alebo sa cieľ vytvorí spolu s tímom priamo v prvý koučovací deň.

2. Počas prvého dňa si tím vytvorí pravidlá hry ako napríklad pravidlá riešenia konfliktov, spôsob rozhodovania a podobne.

3. Jeden tímový koučing trvá 0,5 - 1 deň v závislosti od typu a náročnosti cieľa.

4. Za účelom vytvárania nových návykov a zistenia, ako členovia tímu plnia svoj akčný plán, odporúčajú sa aspoň 2 - 3 po sebe idúce koučingové stretnutia.

5. Vyhodnotenie - stretnutie s lídrom, aby mohol vyhodnotiť úspechy tímu.