Jana Beleš Hurtová

riaditeľka Divízie riadenie projektov, DWC Slovakia, a.s.

"So Zuzanou som sa stretla, keď pôsobila ako HR riaditeľka a interná koučka v spoločnosti NESS Slovensko. Jej profesionálnym - pritom vnímavým - ústretovým postojom, ako i proaktívnym prístupom, akým riešila podnety a výzvy na pozícii HR managera, si ma získala od začiatku našej spolupráce.

Keď som sa následne ocitla pred výzvou viesť projekt, všeobecne odborníkmi v oblasti (interne i konkurenciou) vyhodnocovaný, že ho nie je možné úspešne dodať v požadovanom čase, cene, kvalite a hlavne s (ne)dostupnými zdrojmi a tímom - projekt vopred vyhlásený za neúspešný, bola to práve Zuzana, ktorá počas pár koučovacích stretnutí dokázala vo mne podnietiť neochvejné rozhodnutie dosiahnuť nedosiahnuteľné, vyprovokovať ma nájsť spôsob, ako dosiahnuť cieľ a nájsť v sebe vnútornú silu na presadenie podmienok potrebných pre jeho dosiahnutie. Dnes s odstupom času môžem konštatovať úspešné dosiahnutie cieľa i vďaka Zuzaninmu koučingu.

Zuzana počas koučingu veľmi ľudským a príjemným spôsobom dokázala udržať fokus na nájdenie riešenia z môjho vnútra bez toho, aby bola odborníkom v predmetnej oblasti. Dokázala si získať moju plnú dôveru, dosiahnuť uvoľnenú otvorenú pracovnú vysoko efektívnu atmosféru. Dôveru nikdy neporušila.

Ak by sa ma niekto schopný, avšak neistý spýtal s kým by sa mal ísť odborne poradiť, ako sa s výzvou či prekážkou vysporiadať, odpoviem - oslov Zuzanu, a s jej pomocou prídeš na to najlepsie riešenie pre Teba.