Facet5 je online platforma špeciálne navrhnutá psychológmi, opierajúca sa o overenú psychologickú teóriu piatich faktorov osobnosti "Big 5 ".

Facet5 bol vyvinutý v reakcii na požiadavky klientov na získanie okamžitých a praktických informácií na pomoc organizáciám pri rozhodovaní. Umožňuje v zrozumiteľnom jazyku porozumieť jednotlivým úrovniam chovania a ukazuje, čo je prostredníctvom jeho využívania možné dosiahnuť v rozvoji ľudského potenciálu. Je to nástroj pozitívne prijímaný jednotlivcami, tímami a spoločnosťami po celom svete, dostupný online v 34 jazykoch.

Facet5 ukazuje ako sa ľudia odlišujú v chovaní, motivácii a postojoch, v rôznych pracovných modeloch a ukazuje zmeny, ktoré môžu byť dosiahnuté zmenou zabehnutých modelov chovania.

Facet5 je jednoducho a účinne uplatňovaný vrámci celého pracovného a životného cyklu zamestnanca. Od prijímacieho konania až po ukončenie pracovného vzťahu. Je využiteľný pri vytváraní pracovných tímov, na optimálnu adaptáciu nového zamestnanca, pri rozvoji lídrov, talent managemente a zmene firemnej kultúry.