Anna Grominová

HR Generalist / mediworx software solutions, a.s.

"Zuzana je po odbornej stránke veľmi skúsená, svoje skúsenosti dopĺňa neustálym ďalším študovaním a vlastným rozvojom. Na spolupráci s ňou oceňujem jej promptnosť, flexibilitu, taktiež dôslednosť a veľmi zodpovedný prístup. V prípade akýchkoľvek tém sa viem na Zuzanu obrátiť a spoľahnúť sa tiež na jej diskrétnosť. Jej rady si vážim a spoluprácu s ňou považujem za obzvlášť prínosnú, pretože prispieva aj k môjmu vlastnému rozvoju."