360° hodnotenie

Tento nástroj sa využíva pri hodnotení zamestnancov a pri plánovaní ich rozvoja. Jeho podstatou je tzv. hodnotenie do kruhu, čo znamená, že do hodnotenia jednotlivca sú zapojení kolegovia, podriadení a nadriadení, prípadne zákazníci alebo dodávatelia, ktorí prinášajú reálny pohľad na osobnostné predpoklady hodnoteného. Je úplne prirodzené, že sami nedokážeme odhadnúť, ako pôsobíme na ostatných. Viacnásobná spätná väzba preto predstavuje oveľa objektívnejší feedback pre manažérov, lídrov alebo vedúcich zamestnancov, pretože prichádza z viacerých strán.